TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
Thông báo
chudenamhoc_new
Thông báo điểm trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2017
17-08-2017

Thông báo điểm trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2017:

Đơn vị liên kết