TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
Chức năng nhiệm vụ
chudenamhoc_new
Chức năng nhiệm vụ
23-08-2017

I. Chức năng

Ký túc xá là một đơn vị hành chính - dịch vụ, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức, quản lý toàn diện khu vực ký túc xá Sinh viên.

Đảm nhiệm công tác trực bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn Nhà trường, thường trực và xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

II. Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về định hướng phát triển ký túc xá nhà trường thành một ký túc xá văn hóa, văn minh, an toàn , trật tự, vệ sinh, xanh, sạch, đẹp và thường xuyên có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, nhân sự cho phù hợp với sự phát triển của nhà trường.

- Tổ chức tiếp nhận và quản lý sinh viên trong ký túc xá theo đúng các điều kiện và tiêu chuẩn do nhà trường quy định, bố trí sắp xếp phòng ở, phổ biến và hướng dẫn thi hành nội quy ký túc xá, lập danh sách quản lý Sinh viên một cách có khoa học, thường xuyên liên lạc với gia đình để quản lý sinh viên được tốt hơn.

- Tổ chức tuần tra canh gác 24/24h hàng ngày, triển khai các biện pháp phòng ngừa và lên phương án giữ gìn ANTT, giải quyết kịp thời các hiện tượng trộm cắp tài sản cũng như gây gỗ đánh nhau, làm tốt công tác PCCC trong khu vực ký túc xá và toàn trường.

- Kiểm tra thiết bị, vật tư vào/ra khỏi Trường theo đúng quy định, bắt giữ những đối tượng có hành vi trộm cắp, gây rối trật tự công công lập biên bản ghi nhận sự việc và bàn giao cho Công an Phường xử lý theo quy định. Kiểm soát người, phương tiện ra vào Trường, ngăn chặn người vào Trường trái phép.

- Kết hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Phòng CTCT&CTSV tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện đạo đức tác phong cho sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

                                                                                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG

 

                                                                                                                                                           Phạm Thanh Tùng

Đơn vị liên kết