TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
Cơ cấu tổ chức
chudenamhoc_new
Cơ cấu tổ chức
28-08-2017

I. Sơ đồ tổ chức

II. Mô tả công việc

 

STT

 

Họ và tên

 

Năm sinh

Email

SĐT

 

Mô tả chi tiết công việc

Nam

Nữ

1

Phạm Thanh Tùng

1980

 

Phamthanhtung@iuh.edu.vn

028.38940390-141

-     Phụ trách chung về các hoạt động của đơn vị

-     Trực tiếp phụ trách công tác phong trào, đời sống tinh thần, chính trị, tư tưởng SV; dự toán kinh phí sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất hàng năm; Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ban giám hiệu và các ban ngành chức năng ngoài trường.

-     Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường

-     Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2

Thái Đình Tuấn

1973

 

thaidinhtuan@iuh.edu.vn

028.35882697

- Phụ trách công tác an ninh trật tự, an toàn, PCCC, hệ thống camera an ninh.

- Trực tiếp chỉ đạo bộ phận bảo vệ

- Phụ trách công tác tiếp nhận và làm thủ tục vào, ra Ký túc xá.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

3

Dương Văn Hiệu

1967

 

 

 

-   Phụ trách công tác vệ sinh môi trường, công tác bảo trì, bảo dưỡng, phân công lịch trực của nhân viên.

-   Trực tiếp phụ trách bộ phận sửa chữa, bảo trì; bộ phận vệ sinh.

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

 

 

Đơn vị liên kết